Wykrywanie podsłuchu. Wykrywanie GPS.

Wykrywanie podsłuchu oraz wykrywanie GPS  wykonujemy na zlecenie instytucji państwowych, firm prywatnych oraz osób fizycznych. Koszt wykrywania GPS to kwota 500 zł. Czynności związane z wykrywaniem podsłuchu wykonują technicy z wieloletnim doświadczeniem. Wszystkie czynności wykonywane w trakcie wykrywania podsłuchów objęte są tajemnicą służbową. W trakcie wykrywania podsłuchów szczególną uwagę poświęcamy podsłuchom uśpionym czyli nie aktywnym w momencie wykrywania. Analizie podlega przestrzenie WiFi praktycznie istniejąca w każdym gabinecie służbowym lub mieszkaniu prywatnym. Stosujemy wyrafinowane metody wykrywania podsłuchu. Na życzenie zleceniodawcy wystawiamy opinie biegłego sądowego dotyczącą wykrytych podsłuchów lub wykrytych lokalizatorów GPS.

Wykrywanie GPS Warszawa.

Wykrywanie GPS Warszawa

Wykrywanie GPS polega na wymuszeniu emisji ujawniającej modułu GSM. Uzyskujemy to poprzez odcięcie sygnału operator karty SIM zainstalowanej w lokalizatorze GPS a konkretnie w module GSM lokalizatora. Blokada sygnału operatora jest warunkiem skutecznego wykrywania GPS. Skuteczność opisywanej metody wynosi sto procent. Wykrywanie GPS  wymaga zastosowanie zaawansowanego sprzętu pomiarowego. Niestety często osoby wykonujące wykrywanie GPS posługują się nie odpowiednim sprzętem a wynik ich pomiarów jest łatwy do przewidzenia i brzmi "brak lokalizatora GPS". Przed wyborem wykonawcy zlecenia należny zawsze ustalić jakim sprzętem posługuje się w trakcie wykrywania GPS. Po ewentualnym wykryciu GPS poddajemy kartę SIM w nim zainstalowaną szczegółowym badania pod kątem istnienia w niej informacji pozwalających na identyfikacje właściciela. Czynności te są wykonywane systemem UFED 4PC stworzonym przez firmę Celleblite Tel Awiw. Należy nadmienić ze Cellebrite jest współtwórca słynnego systemu do szpiegowania telefonów komórkowych o nazwie Pegazus. W przypadku wykrycia lokalizatora GPS na życzenie klienta wystawiany jest dokument stwierdzający ten fakt. Dokument ten stanowi prywatną opinię biegłego sądowego. Paragraf 393 § 3 k.p.k. pozwala na dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii biegłego w postępowaniu sądowym. Wykrywane GPS obejmuje także wykrywanie podsłuchu GSM. Osoba zlecająca wykonanie ekspertyzy bierze czynny udział w pomiarach a także sama dokonuje odczytu przyrządów pomiarowych.

 

 

 

  Bardzo poważnym wyzwaniem jest wykrywanie lokalizatorów typu NotiOne.

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Lokalizator typu NotiOne jest powszechnie dostępne w cenie ok. 100 zł (Allegro). Jego główną zaletą jest : niski koszt, długi czas pracy (ok. 3 miesiące) no i oczywiście bardzo małe gabaryty. Lokalizator ten należy sparować z telefonem osoby prowadzącej śledzenie. W momencie sparowania wprowadzamy do pamięci tokena nasz numer telefonu. Lokalizator wysyła dwa razy na sekundę sygnał zgłoszeniowy w którym są zawarte informacje o numerze naszego telefonu. Jeżeli inny przypadkowy telefon z aplikacją np. janosik przechwyci ten sygnał to przysyła na nasz telefon informacje o płożeniu naszego tokena. Informacja ta zawiera datę, dokładność lokalizacji i położenie na mapie Google. Wykorzystując fakt częstego wysyłania sygnału zgłoszeniowego (2 razy na sekundę) przy pomocy analizatora Oscor Green jesteśmy w stanie wykryć fakt istnienia tej emisji a tym samym istnienia w samochodzie lokalizatora położenia NotiOne. 

wykrywanie NotiOne Oscor Green

Powyżej prezentujemy pracę modułu NotiOne. Pomiar został wykonany analizatorem widma OSCOR  Groon. 

Wykrywanie podsłuchów dzielimy na:

  • Wykrywanie podsłuchu radiowego w różnych modulacjach w zakresie częstotliwości do 25 GHz.
  • Wykrywanie podsłuchu w obszarze WiFi z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
  • Wykrywanie podsłuchu realizowanego podsłuchowymi modułami GSM z wykorzystanie dwuetapowej procedury pomiaru.
  • Wykrywanie podsłuchu realizowanego dyktafonami różnego typu z wykorzystaniem detektorów nieliniowych analizujący harmoniczne sygnału bazowego.
  • Wykonujemy wykrywanie kamer przewodowych i bezprzewodowych z wykorzystaniem metod optycznych.
  • Wykrywamy podsłuch w telefonach komórkowych z wykorzystaniem izraelskiego systemu UFED 4PC stworzonego przez Cellebrite Tel Awiw.
  • Wykrywanie GPS oraz innego typu lokalizatory typu NotiOne z wykorzystaniem analizatora widma Oscor Green.

Wykrywanie podsłuchu Spektran 5

 

Wykrywanie podsłuchu Spektran 5

Spectran 5 jest obecnie najszybszym analizatorem widma i znacznie przewyższ w tym zakresie Oscora w wersji Green i Blue. Wykrywania podsłuchu tym urządzeniem jest bardzo skutecznie. Wykonanie wszystkich procedur wymaga jednak okresy kilkudziesięciu minut. Pomiary są wykonywana w zakresie do 20 GHz. Czas przemiatania pełnego zakresu pomiaru wynosi poniżej 1μS. Spektran 5 działa w oparciu o opatentowaną technologie filtrów wielofazowych, której twórca jest AARONIA AG. Analizator posiada kompletny zestaw anten wąsko pasmowych a także antenę kierunkową ze wskaźnikiem laserowym.

 

 

Odzyskiwanie danych z telefonu.

wykrywanie podsłuchu w telefonie UFED 4PCWykrywania podsłuchu w telefonach komórkowych wykonujemy Izraelskim systemem UFED 4PC. Wykrywanie polega na pobraniu całej baza aplikacji istniejących w badanym  telefonie i porównaniu jej z bazą aplikacji szpiegowskich stworzoną przez firmę Cellebrite Tel Awiw. Pobieranie bazy z Cellebrite odbywa się automatycznie w trakcie badania telefonu. .

 

Wykrywanie podsłuchu w telefonie UFED 4PC

Prezentowany poniżej sprzęt pozwala na wykonywanie zaawansowanych procedur związanych z wykrywaniem podsłuchu oraz jego lokalizacją w badanej przestrzeni.

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Procedury wykrywania sprzętu podsłuchowego.

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Podstawowym urządzeniem  do wykrywania podsłuchu jest analizator widma Oscor Green. Umożliwia on wykonywanie zaawansowanych  pomiarów. Główną  procedurą jest analiza tła elektromagnetycznego. Polega ona na wykonaniu w każdym pomieszczeniu pełnego skanowania przestrzeni a następnie na połączeniu tych wyników na jednym ekranie. W przypadku wykrycia nadajnika podsłuchowego na ekranie widzimy kilka nośnych na różnym poziomie dB. Nośne te pracują na tej samej częstotliwości. W efekcie otrzymujemy informację w którym  badanym pomieszczeniu znajduje się nadajnik podsłuchowy i na jakiej częstotliwości pracuje. Dalszą część procedury wykrywania podsłuchu można prowadzić na Oscorze lub wykorzystać ręczny analizator widma Spektran 5 z anteną kierunkową HyperLOG 30100. Wykrywanie podsłuchu nie będącego źródłem promieniowania elektromagnetycznego wykonywane jest detektorami złącz nieliniowych. Wykrywacze podsłuchu tego typu sygnalizują istnienie elementów elektronicznych takich jak dioda, tranzystor, układ scalony, procesor. Wykrywanie podsłuchu obejmuje także sprawdzenie sieci prądowej 230 V oraz transmisji w podczerwieni.  Osobnym obszarem pomiarów sprawdzających są kamery przewodowe i bezprzewodowe. Pomiary wykonywane są przyrządem OPTIK - 2. Przeprowadzane badania anty podsłuchowe muszą także uwzględniać mini dyktafony powszechnie stosowane do prowadzenia podsłuchu. 

 wykrywanie podsłuchu dedektoerm złącz nieliniowych

Wykrywanie podsłuchu musi także obejmować wykrywanie rejestratorów fonii czyli mini dyktafonów.  Wykrywanie dyktafonów  wykonywane jest detektorami złącz nieliniowych. Wykrywanie polega na naświetlaniu przestrzeni falą o odpowiedniej częstotliwości. Jeżeli ta fala trafi na elementy półprzewodnikowe z których są zbudowane dyktafony lub inne urządzenia podsłuchowe, powstaje pewien rodzaj "promieniowania zwrotnego'', które dociera do anteny wykrywacza. Sygnałem o przechwyceniu takiego sygnału zwrotnego (drugiej, trzeciej harmonicznej fali naświetlającej) są zapalające się diody, przeważnie żółte lub czerwone. Oprócz sygnalizacji świetlnej, poprzez zapalające się diody, każdy wykrywacz nieliniowy posiada możliwość podłączenia słuchawek, które pozwalają odróżnić sztuczne złącze półprzewodnikowe  np. w diodzie czy tranzystorze od naturalnego złącza półprzewodnikowego istniejącego w rdzy.

 

Materiały video związane z podsłuchem:

"Każdy teraz nosi przy sobie podsłuch"

"W bucie, długopisie, zapalniczce...; podsłuchiwanie wcale nie takie trudne"

"Podsłuch"

"Nietypowy prezent dla mężczyzny"

"O podsłuchach"