Wykrywanie podsłuchów

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Wykrywanie podsłuchu wykonywane jest przez Biegłego Sądowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Na uwagę zasługuje fakt ,że nowelizacja art. 393 § 3 k.p.k. pozwala na dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii biegłego.

Wysoki poziom techniczny urządzeń podsłuchowych wymusza stosowanie sprzętu najnowszej generacji, który pozwala na realizowanie odpowiednich procedur wykrywania. Podstawowym urządzeniem obecnie jest Oscor Green. jest to analizator widma umożliwiający przeprowadzenie zaawansowane analizy stanu pola elektromagnetycznego. Doskonałym uzupełnieniem Oskora jest ręczny analizator widma Spektran 5 wykorzystywany z aktywna antena kierunkową typy HyperLog 30100. Do wykrywania podsłuchu pasywnego stosujemy detektor nieliniowy Lornet 24. W trakcie wykrywania podsłuchu wykorzystujemy także kamery termowizyjne, urządzenia optyczne do wykrywania kamer przewodowych i bezprzewodowych. Korzystamy także z kamer i luster inspekcyjnych. Badanie telefonów pod katem podsłuchu wykonywane jest Izraelskim systemem UFED 4P umożliwiającym szybka detekcję szpiegowskich aplikacji istniejących w telefonie.

Analizator widma OSCOR Green

wykrywanie podsłuchu WarszawaOSCOR Green został zaprojektowany do skutecznego wykrywania sygnałów radiowych i pełnej ich analizy. Gwarantuje maksymalny stopień bezpieczeństwa w obszarze transmisji radiowej. Analiza pasma częstotliwości radiowych trwa zaledwie 1 sekundę. Należy pamiętać że jego poprzednik Oscor 5000E potrzebował od 30 do 50 minut do przeskanowania znacznie węższego zakresu częstotliwości. Komplet informacji można uzyskać na www.euro-soft.pl Wykrywanie podsłuchu z wykorzystaniem OSCOR Green pozwala na przechwycenie 2 000 000 punktów pomiarowych  przy rozdzielczości skanowania na poziomie 12,2 kHz.Analizator posiada zaawansowane technicznie systemy antenowa pokrywające w całości jego obszar pomiarowy. Bardzo ważną cechą urządzenia jest błyskawiczna identyfikacja wszystkich transmisji niezależnie od ich modulacji. Jedną z podstawowych metod wykrywania jest mapowanie śladów sygnałów elektromagnetycznych, które są przechwytywane i poddawane błyskawicznej procedurze analizy różnicowej. Analizator tworzy listy wszystkich przechwyconych transmisji i poddaje procesowi filtracji w zależności od ustawionych priorytetów. Umożliwia także tworzenie odczyt spektrum sygnału w funkcji czasu oraz odzwierciedla zmiany wychwyconych śladów transmisji w funkcji czasu. Umożliwia wykonanie demodulacja sygnałów AM, FM,WFM, SSB, Sub-carrier oraz transmisji wideo z kamer bezprzewodowych. Przeprowadza aktualizacje wykrytych zagrożeń i w czasie realnym wyświetla je na ekranie. Posiada dotykowy ekran z funkcją „przeciągnij i upuść”. Oskor Green do wykonywania pełnych procedur nie wymaga zastosowania innego komputera lub innego oprogramowania. Zaawansowane oprogramowanie urządzenia do obróbki i analizy danych – nie ma konieczności użycia dodatkowego komputera. Posiada zasilanie akumulatorowe które zapewnia ciągłą pracę przez 4 godziny.

Wykrywanie podsłuchu poprzez analizę tła badanych przestrzeni.

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Wykrywanie podsłuchu ta metodą polega na zeskanowaniu ok. 1500 sygnałów w każdym z badanych pomieszczeń a następnie wyświetleniu wyników na jednym ekranie. Na prezentowanym obok  zrzucie z ekranu Oscora pokazana jest nośnej sygnału nadajnika podsłuchowego zarejestrowana w kilku badanych pomieszczeniach. Maksymalną moc sygnału występuje w pomieszczeniu "A". W tym pomieszczeniu należy użyć ręcznego skanera Spektran 5 z aktywną anteną HyperLOG 30100 w celu fizycznego zlokalizowania źródła przechwyconego sygnału.

 

 

 

 

 

Ręczny analizator ARONIA 5

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Spectran V5, jest ręcznym  analizator widma przeznaczony do przechwytywania nawet najkrótsze  sygnału poniżej 20 μS. Pod tym względem znacznie przewyższa OSCORA. Jest idealnym uzupełnieniem Oskora w końcowej fazie lokalizacji wykrytego  podsłuchu. Umożliwia on wykrywanie podsłuchu - wszystkich sygnałów transmisji radiowej w zakresie częstotliwości: 9kHz do 12GHz. .Zastosowanie aktywnej anteny HyperLOG 30100  znacznie zwiększa możliwości lokalizacji podsłuchu. HyperLOG 30100 zapewnia uzysk 45 dB. Zainstalowany laser na antenie umożliwia identyfikacje miejsca położenia żródła promieniowania a tym samym znacznie przyspiesza identyfikację miejsca lokalizacji nadajnika podsłuchowego. Spectran 5 powstał w firmie Aaronia AG. Jest to firma produkująca wysokiej klasy sprzęt RF & MW w Niemczech. Aaronia została założona w 2003 roku przez pana Thorsten Chmielus i produkuje głównie analizatory widma, generatory, anteny i materiałów ekranujących. Klientami Aaronii AG są agencje rządowe , organy ścigania , firmy ochroniarskie i profesjonaliści zajmujący się zabezpieczaniem przed inwigilacją i ochroną poufnych informacji. Wykrywanie podsłuchu Warszawa odbywa się z wykorzystaniem powyżej opisanego sprzęt.

 

 

 

 

 Detektor Złącz Nieliniowych Lornet 24

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Wykrywanie podsłuchu przy pomocy detektora złącz nieliniowych praktycznie sprowadza się do przechwycenie drugiej i trzeciej harmonicznej sygnału generowanego przez detektor. Harmoniczne są generowane przez złącza półprzewodnikowe typu "pn", "Np" lub "pnp", "npn". Tego typu złącza półprzewodnikowe występują w elementach elektronicznych takich jak dioda, tranzystor, układ scalony, procesor. Detektor jest w stanie odróżnić złącza półprzewodnikowe sztuczne od naturalnych występujących np. w rdzy. Tego typu sprzętu używa się do wykrywania zagrożeń nie będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego takich jak rejestratorów fonii - dyktafonów, mikrofonów przewodowych, kamer przewodowych. Wykrywanie podsłuchu w szczególności obejmuje sprawdzenie  obrazów, prezentów, kanap, krzeseł i stołów. Należy także sprawdzać wszelkiego typu prezenty i nowe elementy wystroju wnętrz. Detektor jest praktycznie jedynym urządzeniem do wykrywania dyktafonów. Z szerokim asortymentem dyktafonów specjalnego przeznaczenia można zapoznać się pod adresem https://www.euro-soft.pl

 

 

Wykrywanie kamer.

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Wykrywanie kamer z wykorzystaniem OPTIC-2. Urządzenie służy do wykrywania kamer bezprzewodowych i przewodowych, Zasadza działanie opiera się na podstawowych zjawiskach znanych w optyce a mianowicie na ogniskowaniu się promieni świetlnych po odbiciu od zwierciadła wklęsłego, którym jest wewnętrzna powłoka obiektywu w obiektywie kamery. Urządzenie posiada pięć modów pracy, które pozwalają na wykrycie kamer w każdych warunkach. W dwóch modach oświetlenia ciągłego generowany jest kolor czerwony i zielony. Kolory te generowane są także w modach impulsów mrugających. Piąty mod to światło mrugające naprzemiennie czerwone i zielone. Wykrywanie kamer z podsłuchem z wykorzystaniem OPTIC-2. pozwala on na lokalizację kamer z odległości do 50 m. Kąt widzenia OPTIC-2 wynosi 7,5 st. powiększenie obrazu 6,5x.

 

 

Raport pokontrolny.

wykrywanie podsłuchu Warszaway      wykrywanie podsłuchu Warszawa 

Raport pokontrolny jest pisemnym  opracowaniem czynności wykonywanych w trakcie wykrywanie podsłuchu. Zawiera tabele i wykresy wykonane w trakcie pracy Oscora Green. W raporcie pokontrolnym przedstawiamy nasze spostrzeżenia oraz zalecenia pokontrolne dotyczące bezpieczeństwa badanych pomieszczeń.

Wykrywanie podsłuchu w telefonach.

wykrywanie podsłuchu Warszawa    wykrywanie podsłuchu Warszawa

Czynności wstępne przed wykrywaniem podsłuchu w komórce mają na celu precyzyjny dobór typu i rodzaju potrzebnego okablowania do połączenie badanego telefonu z systemem UFED. Wykrywanie podsłuchu w komórce wymaga przeprowadzenie ekstrakcji logicznej całej zawartości pamięci telefonu. Posiadając te informacje możemy przystąpić do wykonania zasadniczych czynności związanych z wykrywaniem podsłuchu w komórce. Procedura ta polega na badaniu porównawczym wszystkich zainstalowanych aplikacji w badanym telefonie z baza danych opracowaną przez Cellebrit Ltd.. Baza ta jest regularnie aktualizowana co zapewnia skuteczność stosowanej procedury. W przypadku pojawienia się niezidentyfikowanych aplikacji będących zagrożeniem system automatycznie nas powiadamia. Wykrywanie podsłuchu w komórce opracowane przez Cellebrite Ltd. jest niezawodną metodą stosowaną na całym świecie. Wykrywanie podsłuchu w komórce powinno być wykonywane w przypadkach gdy w czasie rozmowy pojawiają się tzw. dźwięki nie uprawnione. Na przykład gdy w czasie rozmowy pojawia się odgłos nieprzegładzającego tramwaju a wiemy że każdy z rozmówców jest w swoim mieszkaniu.

 wykrywanie podsłuchu Warszawa       wykrywanie podsłuchu Warszawa

Powyżej pokazany jest efekt skanowania telefonu. Zostały wykryte trzy zagrożenia. W drugim przypadku wykryto jedno zagrożenie w postaci aplikacji szpiegowskiej o parametrach pokazanych poniżej.

wykrywanie podsłuchu w telefonie parametry wykrytego APP

wykrywanie podsłuchu Warszawa

W tym przypadku została wykryta aplikacja szpiegowska zainstalowana w badanym telefonie przez obcą osobę.

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Aktualnie pracujemy także na systemie UFED 4PC. Zastosowanie profesjonalnego komputera w znacznym stopniu przyspiesza wykonywanie ekstrakcji fizycznej w badanym telefonie.nnnnnnn

 Polecamy zapoznanie się ze stroną: https://www.euro-soft.pl/

Print Email