Wykrywanie podsłuchu

Euro-Soft wykrywanie podsłuchu

Analizator widma OSCOR Green

wykrywanie podsłuchu OSCOR Green

OSCOR Green został zaprojektowany do skutecznego wykrywania sygnałów elektromagnetycznych i pełnej ich analizy. Gwarantuje maksymalny stopień bezpieczeństwa w obszarze transmisji radiowej. Analiza pasma częstotliwości radiowych trwa zaledwie 1 sekundę. Należy pamiętać że jego poprzednik Oscor 5000E potrzebował od 30 do 50 minut do przeskanowania znacznie węższego zakresu częstotliwości. Komplet informacji można uzyskać na https://www.euro-soft.pl Wykrywanie podsłuchów z wykorzystaniem OSCOR Green pozwala na przechwycenie 2 000 000 punktów pomiarowych  przy rozdzielczości skanowania na poziomie 12,2 kHz.Analizator posiada zaawansowane technicznie systemy antenowa pokrywające w całości jego obszar pomiarowy. Bardzo ważną cechą urządzenia jest błyskawiczna identyfikacja wszystkich transmisji niezależnie od ich modulacji. Jedną z podstawowych metod wykrywania jest mapowanie śladów sygnałów elektromagnetycznych, które są przechwytywane i poddawane błyskawicznej procedurze analizy różnicowej. Analizator tworzy listy wszystkich przechwyconych transmisji i poddaje procesowi filtracji w zależności od ustawionych priorytetów. Umożliwia także tworzenie odczyt spektrum sygnału w funkcji czasu oraz odzwierciedla zmiany wychwyconych śladów transmisji w funkcji czasu. Umożliwia wykonanie demodulacja sygnałów AM, FM,WFM, SSB, Sub-carrier oraz transmisji wideo z kamer bezprzewodowych. Przeprowadza aktualizacje wykrytych zagrożeń i w czasie realnym wyświetla je na ekranie. Posiada dotykowy ekran z funkcją „przeciągnij i upuść”. Oskor Green do wykonywania pełnych procedur nie wymaga zastosowania innego komputera lub innego oprogramowania. Zaawansowane oprogramowanie urządzenia do obróbki i analizy danych – nie ma konieczności użycia dodatkowego komputera. Posiada zasilanie akumulatorowe które zapewnia ciągłą pracę przez 3 godziny.

Ręczny analizator ARONIA 5

wykrywanie podsłuchu Aronia 5

Spectran V5, jest ręcznym  analizator widma przeznaczony do przechwytywania nawet najkrótsze  sygnału poniżej 20 μS. Pod tym względem znacznie przewyższa OSCORA. Jest idealnym uzupełnieniem Oskora w końcowej fazie lokalizacji wykrytego  podsłuchu. Umożliwia on wykrywanie podsłuchu - wszystkich sygnałów transmisji radiowej w zakresie częstotliwości: 9kHz do 12GHz. .Zastosowanie aktywnej anteny HyperLOG 30100  znacznie zwiększa możliwości lokalizacji podsłuchu. HyperLOG 30100 zapewnia uzysk 45 dB. Zainstalowany laser na antenie umożliwia identyfikacje miejsca położenia żródła promieniowania a tym samym znacznie przyspiesza identyfikację miejsca lokalizacji nadajnika podsłuchowego. Spectran 5 powstał w firmie Aaronia AG. Jest to firma produkująca wysokiej klasy sprzęt RF & MW w Niemczech. Aaronia została założona w 2003 roku przez pana Thorsten Chmielus i produkuje głównie analizatory widma, generatory, anteny i materiałów ekranujących. Klientami Aaronii AG są agencje rządowe , organy ścigania , firmy ochroniarskie i profesjonaliści zajmujący się zabezpieczaniem przed inwigilacją i ochroną poufnych informacji. Wykrywanie podsłuchu Warszawa odbywa się z wykorzystaniem powyżej opisanego sprzęt.

wykrywanie podsłuchu Lornet 24

Wykrywanie podsłuchu przy pomocy detektora złącz nieliniowych praktycznie sprowadza się do przechwycenie drugiej i trzeciej harmonicznej sygnału generowanego przez detektor. Harmoniczne są generowane przez złącza półprzewodnikowe typu "pn", "Np" lub "pnp", "npn". Tego typu złącza półprzewodnikowe występują w elementach elektronicznych takich jak dioda, tranzystor, układ scalony, procesor. Detektor jest w stanie odróżnić złącza półprzewodnikowe sztuczne od naturalnych występujących np. w rdzy. Tego typu sprzętu używa się do wykrywania zagrożeń nie będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego takich jak rejestratorów fonii - dyktafonów, mikrofonów przewodowych, kamer przewodowych. Wykrywanie podsłuchów w szczególności obejmuje sprawdzenie  obrazów, prezentów, kanap, krzeseł i stołów. Należy także sprawdzać wszelkiego typu prezenty i nowe elementy wystroju wnętrz.

wykrywanie podsłuchu OPTIC-2

Wykrywanie podsłuchów z wykorzystaniem OPTIC-2. Urządzenie służy do wykrywania kamer bezprzewodowych i przewodowych, Zasadza działanie opiera się na podstawowych zjawiskach znanych w optyce a mianowicie na ogniskowaniu się promieni świetlnych po odbiciu od zwierciadła wklęsłego, którym jest wewnętrzna powłoka obiektywu w obiektywie kamery. Urządzenie posiada pięć modów pracy, które pozwalają na wykrycie kamer w każdych warunkach. W dwóch modach oświetlenia ciągłego generowany jest kolor czerwony i zielony. Kolory te generowane są także w modach impulsów mrugających. Piąty mod to światło mrugające naprzemiennie czerwone i zielone. Wykrywanie podsłuchu z wykorzystaniem OPTIC-2. pozwala on na lokalizację kamer z odległości do 50 m. Kąt widzenia OPTIC-2 wynosi 7,5 st. powiększenie obrazu 6,5x.

wykrywanie podsłuchu raport końcowy

Raport pokontrolny jest pisemnym  opracowaniem czynności wykonywanych w trakcie wykrywanie podsłuchu. Zawiera tabele i wykresy wykonane w trakcie pracy Oscora Green. W raporcie pokontrolnym przedstawiamy nasze spostrzeżenia oraz zalecenia pokontrolne dotyczące bezpieczeństwa badanych pomieszczeń.

wykrywanie podsłuchu w telefonach

Czynności wstępne przed wykrywaniem podsłuchów w komórce mają na celu precyzyjny dobór typu i rodzaju potrzebnego okablowania do połączenie badanego telefonu z systemem UFED. Wykrywanie podsłuchu w komórce wymaga przeprowadzenie ekstrakcji logicznej całej zawartości pamięci telefonu. Posiadając te informacje możemy przystąpić do wykonania zasadniczych czynności związanych z wykrywaniem podsłuchu w komórce. Procedura ta polega na badaniu porównawczym wszystkich zainstalowanych aplikacji w badanym telefonie z baza danych opracowaną przez Cellebrit Ltd.. Baza ta jest regularnie aktualizowana co zapewnia skuteczność stosowanej procedury. W przypadku pojawienia się niezidentyfikowanych aplikacji będących zagrożeniem system automatycznie nas powiadamia. Wykrywanie podsłuchu w komórce opracowane przez Cellebrite Ltd. jest niezawodną metodą stosowaną na całym świecie. Wykrywanie podsłuchu w komórce powinno być wykonywane w przypadkach gdy w czasie rozmowy pojawiają się tzw. dźwięki nie uprawnione. Na przykład gdy w czasie rozmowy pojawia się odgłos nieprzegładzającego tramwaju a wiemy że każdy z rozmówców jest w swoim mieszkaniu.

 

wykrywanie podsłuchu  aplikacji szpiegowskich

Odczyt wrogich aplikacji wykonany w telefonie z systemem ANDROID.

 

wykrywanie podsłuchu w komórkach

Odczyt skasowanych SMS umożliwia przechwycenie informacji skasowanych w telefonie. Informacje te nadal istnieją i  mogą być odczytane.

 

wykrywanie profesjonalnego podsłuchu Warszawa
Odczyt wszystkich zdarzeń na osi czasu.