Wykrywanie GPS

Wykrywanie podsłuchu

Wykrywanie podsłuchu  wykonujemy na zlecenie instytucji państwowych, firm prywatnych oraz osób fizycznych. Koszt wykrywania GPS to kwota 500 zł. Wszystkie informacje pozyskane w trakcie wykrywania podsłuchów objęte są tajemnicą służbową. W trakcie wykrywania podsłuchów szczególną uwagę poświęcamy podsłuchom uśpionym czyli nieaktywnym w momencie wykrywania.

Analizie podlega przestrzeń WiFi istniejąca w każdym gabinecie służbowym lub mieszkaniu prywatnym. Stosujemy wyrafinowane metody wykrywania podsłuchu. .

Wykrywanie GPS Warszawa.

Wykrywanie GPS Warszawa

Wykrywanie GPS polega na wymuszeniu emisji ujawniającej modułu GSM. Uzyskujemy to poprzez odcięcie sygnału operator karty SIM zainstalowanej w lokalizatorze GPS a konkretnie w module GSM lokalizatora. Blokada sygnału operatora jest warunkiem skutecznego wykrywania GPS. Skuteczność opisywanej metody wynosi sto procent. Wykrywanie GPS  wymaga zastosowania zaawansowanego sprzętu pomiarowego. Niestety często osoby wykonujące wykrywanie GPS posługują się nieodpowiednim sprzętem a wynik ich pomiarów jest łatwy do przewidzenia i brzmi "brak lokalizatora GPS".

Wykrywanie GPS wykonujemy w siedzibie EURO-SOFT.

Przed wyborem wykonawcy zlecenia należy zawsze ustalić jakim sprzętem posługuje się w trakcie wykrywania GPS.

Po ewentualnym wykryciu GPS, kartę SIM wyjętą z urządzenia poddajemy szczegółowym badaniom pod kątem informacji pozwalających na identyfikację właściciela. Czynności te są wykonywane systemem UFED 4PC stworzonym przez firmę Cellebrite Tel Awiw. 

Wykrywane GPS obejmuje także wykrywanie podsłuchu GSM. Osoba zlecająca wykonanie badania bierze czynny udział w pomiarach a także sama dokonuje odczytu przyrządów pomiarowych.

Z naszych usług korzystają także instytucje państwowe.

  ekspertyzy dla policji, prokuratur, straży granicznej

  Bardzo poważnym wyzwaniem jest wykrywanie lokalizatorów typu NotiOne.

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Lokalizator typu NotiOne jest powszechnie dostępnym urządzeniem w cenie ok. 100 zł (Allegro). Jego główną zaletą jest: niski koszt, długi czas pracy (ok. 12 miesiące) no i oczywiście bardzo małe gabaryty. Opis pracy: lokalizator ten należy sparować z telefonem osoby prowadzącej śledzenie. W momencie sparowania do pamięci tokena wprowadzamy nasz numer telefonu. Lokalizator wysyła sygnał zgłoszeniowy dwa razy na sekundę. Jest w nim zawarta informacja o numerze naszego telefonu.

Jeżeli inny przypadkowy telefon z aplikacją np. ''Janosik'' przechwyci ten sygnał, to przysyła na nasz telefon informacje o położeniu naszego tokena. Informacja ta zawiera datę, dokładność lokalizacji i położenie na mapie Google. Wykorzystując fakt częstego wysyłania sygnału zgłoszeniowego (2 razy na sekundę) przy pomocy analizatora Oscor Green jesteśmy w stanie wykryć fakt istnienia tej emisji a tym samym istnienia w samochodzie lokalizatora położenia NotiOne. 

wykrywanie NotiOne Oscor Greenwykrywanie notione

Powyżej prezentujemy pracę modułu NotiOne. Pomiar został wykonany analizatorem widma OSCOR  Green.

demodulacja sygnału podsłuchowego

 

Wykrywanie podsłuchu wykonujemy w obszarach:

  • Wykrywanie podsłuchu radiowego w modulacjach WFM, FM, w zakresie częstotliwości do 1 GHz.
  • Wykrywanie podsłuchu w obszarze WiFi z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
  • Wykrywanie podsłuchu realizowanego podsłuchowymi modułami GSM z wykorzystanie dwuetapowej procedury pomiaru.
  • Wykrywanie dyktafonów różnego typu z wykorzystaniem detektorów nieliniowych.
  • Wykonujemy wykrywanie kamer przewodowych i bezprzewodowych z wykorzystaniem metod optycznych.
  • Wykrywamy podsłuch w telefonach komórkowych z wykorzystaniem izraelskiego systemu UFED 4PC stworzonego przez firmę Cellebrite Tel Awiw.
  • Wykrywanie GPS oraz innego typu lokalizatory np. NotiOne z wykorzystaniem analizatora widma Oscor Green.

  

Wykrywanie podsłuchu Spektran 5

Spectran 5 jest obecnie najszybszym analizatorem widma i znacznie przewyższa w tym zakresie Oscora w wersji Green lub  Blue. Wykrywanie podsłuchu tym urządzeniem jest bardzo skutecznie. Wykonanie skutecznej procedury wykrywania podsłuchu nie wymaga stosowania innego sprzętu . Pomiary są wykonywane w zakresie do 20 GHz. Czas przemiatania pełnego zakresu pomiaru wynosi poniżej 1μS. Spektran 5 działa w oparciu o opatentowaną technologie filtrów wielofazowych, której twórca jest AARONIA AG. Analizator posiada kompletny zestaw anten wąsko- pasmowych a także antenę kierunkową ze wskaźnikiem laserowym.

 

  

Wykrywanie podsłuchu w telefonie.

Badanie telefonów systemem UFED 4PC

Wykrywania podsłuchu w telefonach komórkowych wykonujemy Izraelskim systemem UFED 4PC. Wykrywanie polega na pobraniu całej bazy aplikacji istniejących w badanym  telefonie i porównaniu jej z bazą aplikacji szpiegowskich stworzoną przez firmę Cellebrite Tel Awiw.

Pobieranie bazy z Cellebrite odbywa się automatycznie w trakcie badania telefonu. .

 

Wykrywanie podsłuchu w telefonie UFED 4PC

Prezentowany poniżej sprzęt pozwala na wykonywanie zaawansowanych procedur związanych z wykrywaniem podsłuchu oraz jego lokalizacją w badanej przestrzeni.

wykrywanie podsłuchu Warszawa

Stosowane procedury wykrywanie podsłuchu.

analizą tła elektromagnetycznego

Podstawowym urządzeniem  do wykrywania podsłuchu jest analizator widma Oscor Green. Umożliwia on wykonywanie zaawansowanych  pomiarów. Główną  procedurą jest analiza tła elektromagnetycznego. Procedura ta  polega na wykonaniu w każdym pomieszczeniu pełnego skanowania przestrzeni a następnie na połączeniu tych wyników na jednym ekranie. W przypadku wykrycia  podsłuchu na ekranie widzimy kilka nośnych na różnym poziomie wzmocnienia dB.

Zdjęcie zamieszczone obok pokazuje trzy nośne A, B, C pracujące na tej samej częstotliwości. Poziom tych nośnych jest uzależniony od odległości wykonanych pomiarów.  W efekcie otrzymujemy informację w którym  badanym pomieszczeniu znajduje się nadajnik podsłuchowy i na jakiej częstotliwości pracuje. Wybrana nośna może być zdemodulowana, co pozwoli na słuchanie pomieszczenia w którym są wykonywane pomiary.

 

 

 

oscor green antena kierunkowa

Antena kierunkowa OSCORA GREEN ułatwia lokalizowanie nadajników podsłuchowych. Pracuje w zakresie do 8 GHz i umożliwia fizyczne zlokalizowania źródła promieniowania. 

 

  

 

 

 

 

 

 

wykrywanie podsłuchu aronią 5

Dalszą część procedury wykrywania podsłuchu można prowadzić Oscorem lub wykorzystać ręczny analizator widma Spektran 5 z anteną kierunkową HyperLOG 30100. Wykrywanie podsłuchu, który nie jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego, wykonujemy detektorami złącz nieliniowych. Wykrywacze podsłuchu tego typu sygnalizują istnienie elementów elektronicznych takich jak: dioda, tranzystor, układ scalony, procesor. Wykrywanie podsłuchu obejmuje także sprawdzenie sieci prądowej 230 V oraz transmisji w podczerwieni. 

 

 

 

 

 

wykrywanie podsłuchu oscorem 5000 E

Wykrywanie podsłuchu analogowego pracującego w modulacji FM, WFM, AM wykonujemy korelatorem akustycznym OSCOR 5000 E. Urządzenie to jest starszą wersja używanego obecnie modelu OSCOR GREEN. Wersja OSCORA 5000 E posiada unikatową opcję korelacji akustycznej podejrzanych sygnałów. Funkcja ta pozwala w czasie realnym sprawdzić czy przechwycony sygnał jest transmisją analogowego urządzenia podsłuchowego czy nie. Korelator jest zaprogramowany do automatycznego skanowania przestrzeni elektromagnetycznej w zakresie do 3000MHz. Niebezpieczne sygnały są oznaczone  cyfrą 5 i na dalszym etapie wykrywania podsłuchu  podlega szczegółowemu sprawdzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

  

wykrywanie podsłuchu na poziomie krytycznymSprawdzeniu podlega poziom modulacji zbocza nośnej tego sygnału. W takim przypadku OSCOR automatycznie generuje sygnał akustyczny w celu weryfikacji zachowania się zbocza nośnej.  Może wystąpić sytuacja w której mikrofon nadajnika podsłuchowego znajduje się w innej przestrzeni akustycznej (np. "w pomieszczeniu za ścianą"). W takim przypadku nośna nie będzie modulowana sygnałem wygenerowanym automatycznie przez OSCORA. Sytuacja tego typu wymaga użycia najnowszej wersji Oscora z wykorzystaniem odpowiednej sądy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykrywanie kamer z użyciem OPTIK-2

Wykrywanie podsłuchu obejmuje także  kamery przewodowe i bezprzewodowe. Pomiary wykonywane są przyrządem OPTIK-2. Wykrywanie wykonywane jest w oparciu o wiedze z zakresu optyki. Mianowicie każda kamera posiada obiektyw. W każdym obiektywie znajduje się co najmniej jedna soczewka. Urządzenie OPTIK-2 wysyła pulsujące promieniowanie świetlne na odległość około 40 m . Promieniowanie to musi padać na obiektyw kamery a tym samym na soczewkę w obiektywie.

 

 

 

 

 

wykrywanie podsłuchu swera zewnętrzna soczewki

 

  

Zewnętrzna sfera soczewki w tym przypadku zachowuje się jak zwierciadło wypukłe. Nieduża część padającego światła odbija się od tej powierzchni i ulega rozproszeniu.

 

 

  

 wykrywanie podsłuchu swera wewnętrzna soczewki

Pozostała część wysyłanego strumienia świetlnego przechodzi przez soczewkę i natrafia na wewnętrzną sferę soczewki. Jest ona traktowana  jako zwierciadło wklęsłe, co powoduje, że część odbitego światła ogniskuje się w punkcie "F" ( jak widać na załączonym obok schemacie). Punkt ten jest doskonale widoczny w trakcie pomiarów. W tym przypadku należy dokładnie sprawdzić, jaka jest przyczyna zaistnienia tego zjawiska. Należy pamiętać, że kamera umieszczona za lustrem weneckim będzie odporna na tego typu procedury wykrywania.

 

 

Zawsze należy sprawdzać, co jest umieszczane za każdym lustrem. Także umieszczenie kamery za szybą może powodować małe zakłócanie opisanej powyżej procedury. Przyczyną w tym przypadku jest szyba, która w optyce jest traktowana jako płytka równoległościenna, która powoduje równoległe przesunięcie promienia świetlnego. Efekt ten zanika, gdy kąt padania promienia świetlnego z wykrywacza kamer, w stosunku do płaszczyzny szyby, wyniesie 90 stopni. 

Przeprowadzone badania anty-podsłuchowe muszą także uwzględniać mini dyktafony, powszechnie stosowane w branży podsłuchowej. 

 wykrywanie podsłuchu dedektoerm złącz nieliniowych

Wykrywanie podsłuchu musi także obejmować wykrywanie rejestratorów fonii czyli mini dyktafonów.  Wykrywanie dyktafonów  wykonywane jest detektorem złącz nieliniowych. Wykrywanie polega na naświetlaniu przestrzeni falą o odpowiedniej częstotliwości. Jeżeli ta fala trafi na elementy półprzewodnikowe, z których są zbudowane dyktafony lub inne urządzenia podsłuchowe, powstaje pewien rodzaj "promieniowania zwrotnego'', które dociera do anteny wykrywacza.

Sygnałem o przechwyceniu takiego impulsu zwrotnego (drugiej, trzeciej harmonicznej fali naświetlającej) są zapalające się diody, przeważnie żółte lub czerwone. Oprócz sygnalizacji świetlnej, poprzez zapalające się diody, każdy wykrywacz nieliniowy posiada możliwość podłączenia słuchawek, które pozwalają odróżnić sztuczne złącza półprzewodnikowe  np. w diodzie czy tranzystorze od naturalnego złącza półprzewodnikowego istniejącego w rdzy.