Kontrola Podstawą Zaufania

Wykrywanie GPS.

wykrywanie podsłuchu szkolenia

Szczegółowe informacje o wykrywaniu lokalizatorów położenia GPS można uzyskać pod telefonem 501-159-903.

 

Wykrywanie GPS oraz innego typu lokalizatorów wykonywane jest sprzętem najnowszej generacji z uwzględnieniem stosownych procedur. Powyżej prezentujemy przechwycony sygnału zgłoszeniowego lokalizatora położenia NotiOne. Badanie zostało wykonane analizatorem widma OSCOR GREEN.

Wykrywanie GPS przeprowadzane jest zgodnie z unikatową procedurą Breaking Force. Procedura ta opiera się na wykorzystaniu właściwości każdego modułu GSM. Metoda Breaking Force wykonywana jest zestawem  PTS-1000 co umożliwia odczyt sygnału cyfrowego z dużą czułością. Metoda Breaking Force zapewnia 100 % skuteczności pod warunkiem że lokalizator GPS jest gotowy do pracy. Oznacza to że moduł GSM jest zalogowany  i w każdej chwili może przyjąć polecenie o podanie swojej pozycji. Pomiary wykonuje osoba będąca biegłym sądowym w zakresie kryminalistyka o specjalności podsłuch. Pomiary wykonywane są w przestrzenie o stosunkowo niskim poziomie tła elektromagnetycznego co znacząco poprawia czytelność wykonanych pomiarów.

 

wykrywanie GPS

Wykrywanie GPS z wykorzystaniem ręcznych mierników częstotliwości, lub generatorów samowzbudnych typu ACECO jest nieporozumieniem obliczonym na nieznajomość zagadnienia przez osoby zlecające. Przyrządy te posiadają zbyt małą czułość i nie są w stanie dokonywać selektywnych pomiarów obwiedni sygnału cyfrowego. Używanie tego typu sprzętu do wykrywania lokalizatorów GPS jest dowodem na kompletną nieznajomość tematu. Używanie miernika RAKSA do wykrywanie GPS jest nieporozumieniem, ponieważ sygnał zdradzający istnienie nieautoryzowanego modułu GSM (lokalizatora GPS) trwa ok. dwie sekundy. Tak krótki czas nie pozwala na prawidłową interpretacje wskazań przyrządu typu RAKSA. Wykrywanie GPS musi być poprzedzone wymuszeniem emisji ujawniającej lokalizatora GPS. W przypadku pominięcia wymuszenia emisji ujawniającej badania z użyciem skanerów rejestrujących są bezzasadne. Podstawowym błędem tzw. konkurencji w trakcie wykrywanie GPS w samochodzie jest założenie że lokalizator GPS pracuje w momencie wykonywania pomiarów. Oczywiście takie założenie jest zbyt optymistyczne i w praktyce bardzo mało prawdopodobne. Nasza metoda wykrywania GPS składa się z trzech niezależnych etapów. Pierwszy etap to sprzętowe wymuszenie emisji ujawniającej. Drugi etap to przechwycenie sygnału zgłoszeniowego lokalizatora GPS trwającego ok. 2 sekundy. Trzeci etap wykrywania GPS to weryfikacje przechwyconego sygnału pod kątem otwarcie bramki połączenia z BTS-em.

 

wykrywanie GPS

Wykrywanie GPS powinno obejmować także sprawdzenie  karty SIM umieszczonej w lokalizatorze GPS. Analiza ta wykonywana jest  systemem produkowanym przez Izraelską firmę CELLEBRITE o nazwie UFED. Raport z odczytu kary SIM zawiera między innymi informacje o dacie instalacji karty SIM w lokalizatorze a także może zawierać informacje pod jaki numer były wysyłane informacje o położeniu.

wykrywanie GPS

PrintEmail