Kontrola Podstawą Zaufania

Wykrywanie podsłuchu w telefonie.

wykrywanie podsłuchu

Czynności wstępne przed wykrywaniem podsłuchów w komórce mają na celu precyzyjny dobór typu i rodzaju potrzebnego okablowania do połączenie badanego telefonu z systemem UFED. Wykrywanie podsłuchu w komórce wymaga przeprowadzenie ekstrakcji logicznej całej zawartości pamięci telefonu. Posiadając te informacje możemy przystąpić do wykonania zasadniczych czynności związanych z wykrywaniem podsłuchu w komórce. Procedura ta polega na badaniu porównawczym wszystkich zainstalowanych aplikacji w badanym telefonie z baza danych opracowaną przez Cellebrit Ltd.. Baza ta jest regularnie aktualizowana co zapewnia skuteczność stosowanej procedury. W przypadku pojawienia się niezidentyfikowanych aplikacji będących zagrożeniem system automatycznie nas powiadamia. Wykrywanie podsłuchu w komórce opracowane przez Cellebrite Ltd. jest niezawodną metodą stosowaną na całym świecie. Wykrywanie podsłuchu w komórce powinno być wykonywane w przypadkach gdy w czasie rozmowy pojawiają się tzw. dźwięki nie uprawnione. Na przykład gdy w czasie rozmowy pojawia się odgłos nieprzegładzającego tramwaju a wiemy że każdy z rozmówców jest w swoim mieszkaniu.


Prezentacja UFED Touch stworzonym przez Cellebrite  Ltd. Tikva Israel

wykrywanie podsłuchu

Odczyt wrogich aplikacji wykonany w telefonie z systemem ANDROID.

wykrywanie podsłuchu
Odczyt skasowanych SMS 
umożliwia przechwycenie informacji skasowanych w telefonie. Informacje te nadal istnieją i  mogą być odczytane.

wykrywanie podsłuchu
Odczyt wszystkich zdarzeń na osi czasu.

wykrywanie podsłuchu wykrywanie podsłuchu

Tags: wykrywanie podsłuchu

PrintEmail