Kontrola Podstawą Zaufania

Wykrywanie podsłuchu szkolenia

wykrywanie podsłuchu szkolenia

 wykrywanie podsłuchu szkolenia

 

Wykrywanie podsłuchu - szkolenia.

Celem szkolenia jest zapoznanie szkolonych z metodami wykrywania zagrożeń oraz z procedurami zabezpieczającymi przed utratą informacji nie jawnych. Szkolenie obejmuje praktyczne realizowania procedur wykrywania i analizy sygnałów elektromagnetycznych z wykorzystaniem konkretnych nadajników podsłuchowych stabilizowanych i nie stabilizowanych z transmisją wąsko pasmową i szerokopasmową, analizą harmonicznych źródła.

  • Metod prowadzenia inwigilacji bezpośredniej.
  • Procedur zabezpieczających.
  • Sprzętu do wykrywania zagrożeń.
  • Sprzętu do neutralizacji zagrożeń.

Zadaniem przeszkolonej osoby jest między innymi pełen nadzór i zabezpieczenie aktualnie prowadzonych rozmów z kontrahentami na terenie firmy.

 

 

Tags: wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchu Warszawa

PrintEmail