Kontrola Podstawą Zaufania

Nasze referencje.

Prezentowane dokumenty pozbawione są danych wrażliwych co jest niezbędne do zachowania tajemnicy służbowej.

Przysięga Dęblin Kurs Specjalistów Wojskowych

wykrywanie podsłuchu  

Jako absolwent Wojskowej Akademii Technicznej szczególnie cenię sobie możliwość współpracy z KBM WAT.

List referencyjny KBM  WAT

Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie podjętą w oparciu o § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U. Nr.15 pozycja 133 ) ustanawiam Pana Czesława Wiencis biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu kryminalistyki - o specjalności wykrywanie podsłuchu na okres od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2023 r.

Decyzja o powołaniu Biegłego Sądowego
List referencyjny Szkoleniowa Baza NATO
List referencyjny 12 Sz.D.Z.

List referencyjny 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana  

PrintEmail

Wykrywanie podsłuchu

Euro-Soft wykrywanie podsłuchu

 szumidło - zagłuszacz dyktafonów
Szumidło czyli generator akustyczny wykorzystywany do zagłuszania pracy urządzeń nagrywających

 

Analizator widma OSCOR Green

wykrywanie podsłuchu OSCOR Green

OSCOR Green został zaprojektowany do skutecznego wykrywania sygnałów elektromagnetycznych i pełnej ich analizy. Gwarantuje maksymalny stopień bezpieczeństwa w obszarze transmisji radiowej. Analiza pasma częstotliwości radiowych trwa zaledwie 1 sekundę. Należy pamiętać że jego poprzednik Oscor 5000E potrzebował od 30 do 50 minut do przeskanowania znacznie węższego zakresu częstotliwości. Komplet informacji można uzyskać na www.euro-soft.pl Wykrywanie podsłuchu z wykorzystaniem OSCOR Green pozwala na przechwycenie 2 000 000 punktów pomiarowych  przy rozdzielczości skanowania na poziomie 12,2 kHz.Analizator posiada zaawansowane technicznie systemy antenowa pokrywające w całości jego obszar pomiarowy. Bardzo ważną cechą urządzenia jest błyskawiczna identyfikacja wszystkich transmisji niezależnie od ich modulacji. Jedną z podstawowych metod wykrywania jest mapowanie śladów sygnałów elektromagnetycznych, które są przechwytywane i poddawane błyskawicznej procedurze analizy różnicowej. Analizator tworzy listy wszystkich przechwyconych transmisji i poddaje procesowi filtracji w zależności od ustawionych priorytetów. Umożliwia także tworzenie odczyt spektrum sygnału w funkcji czasu oraz odzwierciedla zmiany wychwyconych śladów transmisji w funkcji czasu. Umożliwia wykonanie demodulacja sygnałów AM, FM,WFM, SSB, Sub-carrier oraz transmisji wideo z kamer bezprzewodowych. Przeprowadza aktualizacje wykrytych zagrożeń i w czasie realnym wyświetla je na ekranie. Posiada dotykowy ekran z funkcją „przeciągnij i upuść”. Oskor Green do wykonywania pełnych procedur nie wymaga zastosowania innego komputera lub innego oprogramowania. Zaawansowane oprogramowanie urządzenia do obróbki i analizy danych – nie ma konieczności użycia dodatkowego komputera. Posiada zasilanie akumulatorowe które zapewnia ciągłą pracę przez 3 godziny.

Ręczny analizator ARONIA 5

wykrywanie podsłuchu Aronia 5

Spectran V5, jest ręcznym  analizator widma przeznaczony do przechwytywania nawet najkrótsze  sygnału poniżej 20 μS. Pod tym względem znacznie przewyższa OSCORA. Jest idealnym uzupełnieniem Oskora w końcowej fazie lokalizacji wykrytego  podsłuchu. Umożliwia on wykrywanie podsłuchu - wszystkich sygnałów transmisji radiowej w zakresie częstotliwości: 9kHz do 12GHz. .Zastosowanie aktywnej anteny HyperLOG 30100  znacznie zwiększa możliwości lokalizacji podsłuchu. HyperLOG 30100 zapewnia uzysk 45 dB. Zainstalowany laser na antenie umożliwia identyfikacje miejsca położenia żródła promieniowania a tym samym znacznie przyspiesza identyfikację miejsca lokalizacji nadajnika podsłuchowego. Spectran 5 powstał w firmie Aaronia AG. Jest to firma produkująca wysokiej klasy sprzęt RF & MW w Niemczech. Aaronia została założona w 2003 roku przez pana Thorsten Chmielus i produkuje głównie analizatory widma, generatory, anteny i materiałów ekranujących. Klientami Aaronii AG są agencje rządowe , organy ścigania , firmy ochroniarskie i profesjonaliści zajmujący się zabezpieczaniem przed inwigilacją i ochroną poufnych informacji. Wykrywanie podsłuchu Warszawa odbywa się z wykorzystaniem powyżej opisanego sprzęt.

wykrywanie podsłuchu Lornet 24

Wykrywanie podsłuchu przy pomocy detektora złącz nieliniowych praktycznie sprowadza się do przechwycenie drugiej i trzeciej harmonicznej sygnału generowanego przez detektor. Harmoniczne są generowane przez złącza półprzewodnikowe typu "pn", "Np" lub "pnp", "npn". Tego typu złącza półprzewodnikowe występują w elementach elektronicznych takich jak dioda, tranzystor, układ scalony, procesor. Detektor jest w stanie odróżnić złącza półprzewodnikowe sztuczne od naturalnych występujących np. w rdzy. Tego typu sprzętu używa się do wykrywania zagrożeń nie będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego takich jak rejestratorów fonii - dyktafonów, mikrofonów przewodowych, kamer przewodowych. Wykrywanie podsłuchu w szczególności obejmuje sprawdzenie  obrazów, prezentów, kanap, krzeseł i stołów. Należy także sprawdzać wszelkiego typu prezenty i nowe elementy wystroju wnętrz.

wykrywanie podsłuchu OPTIC-2

Wykrywanie podsłuchów z wykorzystaniem OPTIC-2. Urządzenie służy do wykrywania kamer bezprzewodowych i przewodowych, Zasadza działanie opiera się na podstawowych zjawiskach znanych w optyce a mianowicie na ogniskowaniu się promieni świetlnych po odbiciu od zwierciadła wklęsłego, którym jest wewnętrzna powłoka obiektywu w obiektywie kamery. Urządzenie posiada pięć modów pracy, które pozwalają na wykrycie kamer w każdych warunkach. W dwóch modach oświetlenia ciągłego generowany jest kolor czerwony i zielony. Kolory te generowane są także w modach impulsów mrugających. Piąty mod to światło mrugające naprzemiennie czerwone i zielone. Wykrywanie podsłuchu z wykorzystaniem OPTIC-2. pozwala on na lokalizację kamer z odległości do 50 m. Kąt widzenia OPTIC-2 wynosi 7,5 st. powiększenie obrazu 6,5x.

wykrywanie podsłuchu raport końcowy      wykrywanie podsłuchu wykresy z Oscor 5000E 

Raport pokontrolny jest pisemnym  opracowaniem czynności wykonywanych w trakcie wykrywanie podsłuchu. Zawiera tabele i wykresy wykonane w trakcie pracy Oscora Green. W raporcie pokontrolnym przedstawiamy nasze spostrzeżenia oraz zalecenia pokontrolne dotyczące bezpieczeństwa badanych pomieszczeń.

wykrywanie podsłuchu w telefonach    wykrywanie podsłuchu UFED

Czynności wstępne przed wykrywaniem podsłuchu w komórce mają na celu precyzyjny dobór typu i rodzaju potrzebnego okablowania do połączenie badanego telefonu z systemem UFED. Wykrywanie podsłuchu w komórce wymaga przeprowadzenie ekstrakcji logicznej całej zawartości pamięci telefonu. Posiadając te informacje możemy przystąpić do wykonania zasadniczych czynności związanych z wykrywaniem podsłuchu w komórce. Procedura ta polega na badaniu porównawczym wszystkich zainstalowanych aplikacji w badanym telefonie z baza danych opracowaną przez Cellebrit Ltd.. Baza ta jest regularnie aktualizowana co zapewnia skuteczność stosowanej procedury. W przypadku pojawienia się niezidentyfikowanych aplikacji będących zagrożeniem system automatycznie nas powiadamia. Wykrywanie podsłuchu w komórce opracowane przez Cellebrite Ltd. jest niezawodną metodą stosowaną na całym świecie. Wykrywanie podsłuchu w komórce powinno być wykonywane w przypadkach gdy w czasie rozmowy pojawiają się tzw. dźwięki nie uprawnione. Na przykład gdy w czasie rozmowy pojawia się odgłos nieprzegładzającego tramwaju a wiemy że każdy z rozmówców jest w swoim mieszkaniu.

 wykrywanie podsłuchu w telefonie wyniki skanowania       wykrywanie podsłuchu w telefonie wyniki skanowania innego telefonu

Powyżej pokazany jest efekt skanowania telefonu. Zostały wykryte trzy zagrożenia. W drugim przypadku wykryto jedno zagrożenie w postaci aplikacji szpiegowskiej o parametrach pokazanych poniżej.

wykrywanie podsłuchu w telefonie parametry wykrytego APP

wykrywanie podsłuchu w telefonie wykryto APP

W tym przypadku została wykryta aplikacja szpiegowska zainstalowana w badanym telefonie przez obcą osobę.

wykrywanie podsłuchu w telefonie UFED 4PC

Aktualnie pracujemy także na systemie UFED 4PC. Zastosowanie profesjonalnego komputera w znacznym stopniu przyspiesza wykonywanie ekstrakcji fizycznej w badanym telefonie.

 

Polecamy zapoznanie się ze stroną:

https://www.euro-soft.pl/

PrintEmail

Wykrywanie podsłuchu szkolenia

wykrywanie podsłuchu szkolenia

 wykrywanie podsłuchu szkolenia

 

Wykrywanie podsłuchu - szkolenia.

Celem szkolenia jest zapoznanie szkolonych z metodami wykrywania zagrożeń oraz z procedurami zabezpieczającymi przed utratą informacji nie jawnych. Szkolenie obejmuje praktyczne realizowania procedur wykrywania i analizy sygnałów elektromagnetycznych z wykorzystaniem konkretnych nadajników podsłuchowych stabilizowanych i nie stabilizowanych z transmisją wąsko pasmową i szerokopasmową, analizą harmonicznych źródła.

  • Metod prowadzenia inwigilacji bezpośredniej.
  • Procedur zabezpieczających.
  • Sprzętu do wykrywania zagrożeń.
  • Sprzętu do neutralizacji zagrożeń.

Zadaniem przeszkolonej osoby jest między innymi pełen nadzór i zabezpieczenie aktualnie prowadzonych rozmów z kontrahentami na terenie firmy.

 

 

PrintEmail