Uncategorised

Wykrywanie aktywnych, pasywnych kanałów wypływu informacji.

Wykrywanie podsłuchów

wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie podsłuchów przez Biegłego Sądowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Na uwagę zasługuje fakt, że nowelizacja art. 393 § 3 kpk na dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii biegłego.

Wysoki poziom techniczny urządzeń podsłuchowych wykorzystujących sprzęt najnowszej generacji, który pozwala na realizację odpowiedniego procedury. Podstawowym urządzenie do wykrywania podsłuchów obecnie to Oscor Green.  Doskonałym uzupełnieniem Oskora to ręczny analizator widma Spektran 5 wykorzystywany z aktywną anteną kierunkową typu HyperLog 30100. Do odczytu pasywnego stosujemy detektor nieliniowy Lornet 24. W trakcie korzystania z niego korzystamy również z kamery termowizyjnej, urządzenia optyczne do kamer kamer i bezprzewodowych. Korzystne także z kamer i luster inspekcyjnych.

Analizator widma OSCOR Green

wykrywanie podsłuchówOSCOR Zielony został wyemitowany przez radiową i pełną wersję. Gwarantuje maksymalny stopień bezpieczeństwa w dziale transmisji radiowej. Analiza pasma częstotliwości radiowych trwa zaledwie 1 sekundę. Należy pamiętać, że jego poprzednik Oscor 5000E potrzebował od 30 do 50 minut do przeskanowania znacznie węższego zakresu częstotliwości. Komplet informacji można uzyskać na www.euro-soft.pl Wykrywanie podsłuchów   z obsługą OSCOR Zielony na przechwytywanie 2 000 000 punktów pomiarowych przy rozdzielczości skanowania na poziomie 12,2 kHz.Analizator posiada zaawansowane technicznie systemy antenowe w całości jego obszar pomiarowy. Jedną z podstawową metod wykrywania jest mapowanie śladów elektromagnetycznych, które są przechwytywane i poddawane procesowi analizy różnicowej. Analizator tworzy listę wszystkich przechwyconych plików i poddaje się procesowi filtracji w ustawionych priorytetów. Także tworzenie odczytu spektrum w zakresie czasu pracy. Wykonanie demodulacji HD AM, FM, WFM, SSB, Sub-przewoźnik oraz transmisja wideo z kamer bezprzewodowych. Przeprowadzanie badań wykrytych w czasie rzeczywistym. Posiada dotykowy ekran z funkcją „przeciągnij i upuść”. Oskor Green do wykonywania pełnych procedur nie wymaga zastosowania innego komputera lub innego oprogramowania. Oprogramowanie do analizy danych. Posiada zasilanie akumulatorowe zapewniające ciągłą pracę przez 4 godziny. Oprogramowanie do analizy danych. Posiada zasilanie akumulatorowe zapewniające ciągłą pracę przez 4 godziny. 

 

Wykrywanie podsłuchów metodą analizy śladów.

wykrywanie podsłuchów

 

Wykrywanie tej metody polega na zeskanowaniu ok. 1500 punktów w każdym z badanych wyników na jednym ekranie. Na prezentowanym stanowisku z ekranu Oscana pokazano nośną sygnału nadajnika podsłuchowego zarejestrowanego w kilku badanych pomieszczeniach. Maksymalna mocy nośnej w strefie „A” sygnalizuje że żródło znajduje się w tym pomieszczeniu. W tym pomieszczeniu należy użyć ręcznej skanera Spektran 5 z aktywną anteną HyperLOG 30100 w celu fizycznego zlokalizowania źródła przechwyconego sygnału.

 

 

Ręczny analizator ARONIA 5

wykrywanie podsłuchów
Spectran V5, to ręcznym  analizator widma przeznaczony do przechwytywania nawet najkrótsze  sygnału poniżej 20 μS. Pod tym względem znacznie przewyższa OSCORA. Umożliwia on wykrywanie podsłuchów - wszystkich sygnałów transmisji radiowej w zakresie częstotliwości: 9kHz do 12GHz. .Zastosowanie aktywnej anteny HyperLOG 30100  znacznie zwiększa możliwości lokalizacji podsłuchu. HyperLOG 30100 zapewnia uzysk 45 dB. Zainstalowany laser na antenie umożliwia identyfikacje miejsca położenia żródła promieniowania a tym samym znacznie przyspiesza identyfikację miejsca lokalizacji nadajnika podsłuchowego. Spectran 5 powstał w firmie Aaronia AG.

 

 

 

 

 Detektor Złącz Nieliniowych Lornet 24

wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie podsłuchów przy pomocy detektora złącz nieliniowych praktycznie sprowadza się do przechwycenie drugiej i trzeciej harmonicznej sygnału generowanego przez detektor. Harmoniczne są generowane przez złącza półprzewodnikowe typu "pn", "Np" lub "pnp", "npn". Tego typu złącza półprzewodnikowe występują w elementach elektronicznych takich jak dioda, tranzystor, układ scalony, procesor. Detektor jest w stanie odróżnić złącza półprzewodnikowe sztuczne od naturalnych występujących np. w rdzy. Tego typu sprzętu używa się do wykrywania zagrożeń nie będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego takich jak rejestratorów fonii - dyktafonów, mikrofonów przewodowych, kamer przewodowych. Wykrywanie podsłuchów w szczególności obejmuje sprawdzenie  obrazów, prezentów, kanap, krzeseł i stołów. Należy także sprawdzać wszelkiego typu prezenty i nowe elementy wystroju wnętrz. Z szerokim asortymentem dyktafonów specjalnego przeznaczenia można zapoznać się pod adresem https://www.euro-soft.pl

 Wykrywanie podsłuchów w telefonach.

wykrywanie podsłuchów    wykrywanie podsłuchów

Czynności wstępne przed wykrywaniem podsłuchu w komórce mają na celu precyzyjny dobór typu i rodzaju potrzebnego okablowania do połączenie badanego telefonu z systemem UFED. Wykrywanie podsłuchów w komórce wymaga przeprowadzenie ekstrakcji logicznej całej zawartości pamięci telefonu. Posiadając te informacje możemy przystąpić do wykonania zasadniczych czynności związanych z wykrywaniem podsłuchu w komórce. Procedura ta polega na badaniu porównawczym wszystkich zainstalowanych aplikacji w badanym telefonie z baza danych opracowaną przez Cellebrit Ltd.. Baza ta jest regularnie aktualizowana co zapewnia skuteczność stosowanej procedury. W przypadku pojawienia się niezidentyfikowanych aplikacji będących zagrożeniem system automatycznie nas powiadamia. Wykrywanie podsłuchów w komórce opracowane przez Cellebrite Ltd. to niezawodna metoda stosowaną na całym świecie. Wykrywanie podsłuchów w komórce powinno być wykonywane w przypadkach gdy w czasie rozmowy pojawiają się tzw. dźwięki nie uprawnione. Na przykład gdy w czasie rozmowy pojawia się odgłos nieprzegładzającego tramwaju a wiemy że każdy z rozmówców jest w swoim mieszkaniu.

 wykrywanie podsłuchów       wykrywanie podsłuchów

Powyżej pokazany został wynik skanowania telefonu. Zostały wykryte trzy zagrożenia. W drugim przypadku wykryto jedno zagrożenie w postaci aplikacji szpiegowskiej o parametrach pokazanych poniżej.

wykrywanie podsłuchów

wykrywanie podsłuchów

W tym przypadku została wykryta aplikacja szpiegowska zainstalowana w badanym telefonie przez obcą osobę.

wykrywanie podsłuchów

Aktualnie pracujemy także na systemie UFED 4PC. Zastosowanie profesjonalnego komputera w znacznym stopniu przyspiesza wykonywanie ekstrakcji fizycznej w badanym telefonie.

 Polecamy zapoznanie się ze:  https://www.euro-soft.pl/

 

 

 

Drukuj E-mail

pl-pl