wykrywanie podsłuchu szkolenia

Na stronach internetowych jest wiele ofert związanych z wykrywaniem podsłuchu. Weryfikacja tych ogłoszeń musi opierać się na analizie informacji zawartych w tych ogłoszeniach. Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje o:

  1. Sprzęcie którym wykonywane są pomiary sprawdzające. Oferta internetowa powinna prezentować pracowników firmy obsługujących posiadany sprzęt. Zdjęcia pozbawione tych cech charakterystycznych są niewiarygodne i mają charakter czysto marketingowy.
  2. Udokumentowanej wiedzę oraz posiadanych uprawnieniach. Informacje te powinny być dostępne na stronie z ofertą wykrywania podsłuchu w postaci skanów stosownych dokumentów.
  3. Udokumentowany wykaz klientów (oczywiście dokumenty muszą być pozbawione danych wrażliwych).
  4. Zakresie prowadzonej działalności, NIP, adres i telefon kontaktowy.
  5. alt

Sprzęt, którym wykonywane są czynności związane z wykrywaniem podsłuchu i prezentowanym na stronie bardzo często posiada wartość muzealną. Urządzenia te pochodzą z demobilu i nie są w stanie wykryć powszechnie stosowanych bardzo tanich współczesnych podsłuchów. Posługiwanie się nimi w trakcie wykrywania podsłuchu obliczone jest na niewiedzę w tym zakresie zleceniodawcy. Podstawowy zestaw sprzętowy zapewniający prawidłowe przeprowadzenie pomiarów sprawdzających powinien składać się co najmniej z : analizatora Oscor Green uzupełnionego ręcznym analizatorem Spektran 5 z anteną kierunkową HyperLOG 30100, Detektora Złącz Nieliniowych typu np. Lornet 24, Optycznego urządzenia do wykrywania kamer przewodowych i bezprzewodowych typu np OPTIC-2, zestawu do wykrywania podsłuchu GSM oraz lokalizatorów GPS, urządzenia typu UFED do wykrywania podsłuchu zainstalowanego w telefonach komórkowych. Opisany powyżej zestaw sprzętowy zapewnia rzetelne przeprowadzenie pomiarów związanych z wykrywaniem podsłuchu. Musi on także rzutować na koszty wykonanych czynności. Obliczanie kosztów na podstawie przelicznika np. 50 zł / m² świadczy o archaicznym podejściu do procesu wykrywania podsłuchu. Współczesny sprzęt pomiarowy wykonuje badania sprawdzanej przestrzeni a nie powierzchni liczonej w m². Podstawową procedurą jest korelacja akustyczna zbocza nośnej z sygnałem elektromagnetycznego z impulsem akustycznym generowanym w trakcie wykrywania. Przechwycenie faktu zaistnienia modulacji zbocza nośnej wymusza użycie ręcznego skanera np. typu Spektran 5 z anteną kierunkową HyperLOG 30100. Pomiary oparte o m² mogą ewentualnie dotyczyć sprawdzanej powierzchni z wykorzystaniem detektora złącz nieliniowych np. Lornet 24. W tym przypadku należało by obliczać powierzchnie np. sprawdzanych obrazów lub półek z książkami co jest praktycznie niemożliwe.

Wiedza oraz posiadane uprawnienia powinny być prezentowane w ofertach dotyczących wykrywania podsłuchu. Brak tych informacji może stawiać pod znakiem zapytania całą ofertę, będącą w tym przypadku jedynie zabiegiem marketingowym.

Udokumentowany wykaz klientów. Informacje tego typu bardzo uwiarygadniają naszą ofertę w oczach zleceniodawcy. Oczywiście informacje tego typu muszą być pozbawiony informacji wrażliwych.

Zakres prowadzonej działalności. Wykrywanie podsłuchu jest oferowane często przez firmy ochroniarskie lub agencje detektywistyczne. Skuteczne wykrywanie podsłuchu jest procesem wymagającym odpowiedniej wiedzy, doświadczenia oraz stosownego bardzo zaawansowanego sprzętu pomiarowego. Z całym szacunkiem dla wyżej wymienionych firm wykrywanie podsłuchu w ich wykonaniu to tak jakby piekarz produkował podkowy a oficer niańczył dzieci w żłobku.

wykrywanie podsłuchu szkolenia