wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie podjętą w oparciu o § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U. Nr.15 pozycja 133 ) ustanawiam Pana Czesława Wiencis biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu kryminalistyki - o specjalności wykrywanie podsłuchu na okres od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

wykrywanie podsłuchu szkolenia