wykrywanie podsłuchu Warszawa, wykrywanie podsłuchów Warszawa

wykrywanie podsłuchu szkolenia

 

Wykrywanie podsłuchu - szkolenia.

Szkolenie prowadzi  absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej mgr inż. Czesława Wiencis. Legitymuje się on Certyfikatem Bezpieczeństwa Osobowego wystawionym zgodnie z procedurami obowiązującymi w ABW oraz wpisem do Rejestru Biegłych Sądowych Sądu Okręgowego w Warszawie w dziale kryminalistyka o specjalności podsłuch.

Celem szkolenia jest zabezpieczenie firmy - instytucji przed nieuprawnionym pozyskiwaniem informacji o charakterze poufny lub tajny. Szkoleniu podlega osoba desygnowana przez zleceniodawcę. Osoba ta uzyskuje wiedzę w zakresie :

  • Metod prowadzenia inwigilacji.
  • Procedur zabezpieczających.
  • Sprzętu do wykrywania elementów będących zagrożeniem.
  • Sprzętu uniemożliwiającym prowadzenie podsłuchu.

Zadaniem przeszkolonej osoby jest pełen nadzór i zabezpieczenie aktualnie prowadzonych rozmów z kontrahentami na terenie firmy. Do jej obowiązków musi należeć także pełen wachlarz innych obowiązków maniących kluczowe znaczenie przy ochronie interesów danej firmy.