wykrywanie podsłuchu Warszawa, wykrywanie podsłuchów Warszawa

Weryfikacja ofert "wykrywanie podsłuchu".

Czynności związane z wykrywaniem podsłuchu przeprowadzane są sprzętem najnowszej generacji produkowanym w USA, Rosji, Niemczech, Izraelu. Wykrywanie podsłuchów wykonywane jest przez absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej mgr inż. Czesława Wiencis. Legitymuje się on Certyfikatem Bezpieczeństwa Osobowego wystawionym zgodnie z procedurami obowiązującymi w ABW oraz wpisem do Rejestru Biegłych Sądowych Sądu Okręgowego w Warszawie w dziale kryminalistyka o specjalności podsłuch. Czynności wykonywane są na zlecenie instytucji państwowych takich jak  Centralne Biuro Śledcze, Prokuratury, Sądy, Jednostki Policji oraz podmiotów gospodarczych lub osób prywatnych. Każdorazowo po wykonaniu pomiarów sprawdzających oraz po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z przedstawicielem zleceniodawcy opracowywany jest raport pokontrolny. Zawiera on materiały w postaci  tabel i wykresów  wykonanych sprzętem pomiarowym w trakcie wykrywania podsłuchu. Raport pokontrolny zawiera także nasze uwagi, spostrzeżenia i zalecenia pokontrolne których celem jest podniesienie świadomości zleceniodawcy dotyczącej potencjalnych zagrożeń  w przyszłości. Sporządzamy opinie procesowe do aktualnie toczących się postępowań wyjaśniających w zakresie identyfikacji sprzętu podsłuchowego. Wszystkie czynności wykonywane we wskazanych obiektach objęte są klauzulą tajności a dokumentacja jest wykonana w jednym egzemplarzu. Nie wykonujemy czynności  związanych z wykrywaniem podsłuchu  w obszarach będących w kręgu zainteresowań służb państwowych.